Oficiální webové stránky o Fairspin krypto kasinu

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední úpravy: 20. června 2023

Respektujeme vaše soukromí a snažíme se chránit vaše osobní údaje. Tato zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje při návštěvě webové stránky fairspin.onl ("Webová stránka") (bez ohledu na místo, odkud stránku navštěvujete) a informují vás také o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás právo chrání.

Veškeré informace shromážděné fairspin.onl o návštěvnících Webové stránky se označují jako "Informace o uživatelích".

Správce

fairspin.onl je správcem a je zodpovědný za provoz Webové stránky.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění vašich právních práv, kontaktujte nás e-mailem na adrese info[zavináč]fairspin.onl.

Typy shromážděných informací o uživatelích:

Specifické typy informací, které shromažďujeme, obvykle závisí na tom, jak s námi komunikujete. Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující kategorie dat, přestože tato seznam není výčtem úplný:

Osobní údaje:

 • Informace, které nám umožňují vás identifikovat, které dobrovolně poskytnete prostřednictvím Webové stránky nebo e-mailem poskytnutým na naší Webové stránce. Všimněte si, že k použití Webové stránky nejsou vyžadovány žádné osobní nebo důvěrné údaje.

Neosobní údaje:

 • Informace o vaší návštěvě Webové stránky, včetně, ale neomezujíc se na údaje o provozu, údaje o poloze, IP adresa, typ a verze prohlížeče, rozlišení obrazovky, jazyk prohlížeče, časové pásmo, operační systém, typ zařízení;
 • Demografické informace, jako je váš věk, pohlaví a země;
 • Informace z jakýchkoli průzkumů nebo anket, které návštěvníci Webové stránky dobrovolně vyplní na různá témata, včetně událostí a zážitků, preferencí spotřeby médií, způsobů zlepšení naší Webové stránky atd.;
 • Informace z obsahu zpráv, které odesíláte prostřednictvím jakéhokoli vyplnitelného formuláře na Webové stránce, například recenze, které napíšete (pokud jsou na Webové stránce zveřejněny);
 • Informace z veřejně dostupných publikací, které zahrnují jakékoli informace, které nám poskytnete k zobrazení na Webové stránce, včetně jakýchkoli zpráv/materiálů, které nám pošlete k zveřejnění nebo souhlasu se zveřejněním v veřejné části Webové stránky, jako jsou komentáře nebo recenze. Prosím, uvědomte si a pochopitě, že byste neměli očekávat žádnou důvěrnost ani soukromí týkající se obsahu, který prostřednictvím Webové stránky jako komentář nebo recenzi odesíláte, a to bez ohledu na to, zda vaše odeslání obsahuje osobní informace;
 • Informace o uživatelských preferencích (například oblíbené hry nebo stránky při spuštění).

Informace o uživatelích se shromažďují pouze tehdy, pokud uživatel souhlasil se shromažďováním těchto údajů v souladu s kapitolou 2, odstavcem 71, písmenem b zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018.

Tyto zásady se vztahují pouze na to, co se děje při návštěvě Webové stránky, a nevztahují se na informace shromážděné fairspin.onl online v otevřeném přístupu nebo prostřednictvím jiných prostředků nebo jakéhokoli třetího subjektu, včetně jakékoli aplikace nebo obsahu, který může být odkazován nebo přístupný na Webové stránce.

Automaticky shromažďujeme určité informace o tom, jak komunikujete a navigujete na fairspin.onl, a také o zařízení a softwaru, který k tomu používáte:

Změna účelu

Informace o uživatelích budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, pokud rozumně považujeme, že je potřebujeme použít pro jiný účel a tento účel je slučitelný s původním účelem. Všimněte si, že informace o uživatelích můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v omezených případech, kdy to vyžaduje nebo dovoluje zákon.

Uchovávání informací o uživatelích

Informace o uživatelích budou smazány:

Sdílení a zveřejňování informací o uživatelích

fairspin.onl může poskytovat vaše informace o uživatelích třetím stranám se sídlem ve Spojeném království, pokud 1) je to vyžadováno zákonem; 2) pro zajištění správného fungování Webové stránky (pro účely údržby Webové stránky, včetně podpory zákazníků a pomocí při marketingu, provádění analýzy podnikání a prodeje, podpora funkcionality Webové stránky, provádění průzkumů a dalších funkcí nabízených na Webové stránce); 3) pokud existuje jiný oprávněný zájem.

Je však nepravděpodobné, že bychom museli zveřejnit informace o uživatelích na základě soudního příkazu nebo vládního vyšetřování. Mohli bychom zveřejnit určité informace o uživatelích, pokud věříme, že takové zveřejnění je nezbytné k vymáhání nebo uplatňování našich zásad ochrany soukromí, dodržování zákona, pokud je to v souladu s ním, nebo k ochraně práv a/nebo bezpečnosti [fairspin.onl. Mohli bychom také zveřejnit informace o uživatelích v případě sloučení, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu části nebo celého majetku fairspin.onl, likvidace nebo podobných řízení, pokud je to relevantní.

Právním základem pro takové zpracování jsou naše oprávněné zájmy, zejména ochrana a obrana našich právních práv a řádné zajištění našeho podniku před riziky.

V případě, že fairspin.onl poskytne informace o uživatelích třetím stranám, budou tyto třetí strany povinny je použít pouze pro účely, pro které jsme je poskytli, a v souladu se souhlasem, který jste poskytli ohledně svých informací o uživatelích, a tyto třetí strany budou vázány povinnostmi souvisejícími se zpracováním informací o uživatelích s odpovídající úrovní ochrany dat.

Informace o uživatelích budou zveřejňovány zaměstnancům, agentům a poskytovatelům třetích stran pouze tehdy, je-li to nezbytné, a za podmínky mlčenlivosti.

Vyhrazujeme si právo a vy výslovně souhlasíte s tím, abychom informace o uživatelích zveřejňovali v uvedených případech.

Bez vašeho vědomí nezveřejňujeme vaše kontaktní údaje (například vaši e-mailovou adresu) nezávislým třetím stranám, s výjimkou případů popsaných v této informaci (například pro zajištění dodržování podmínek a ustanovení, pro zabezpečení fairspin.onl nebo pokud to vyžaduje zákon nebo pro odpověď na právní řízení).

Děti

Zákon o ochraně soukromí dětí na internetu ("COPPA") chrání soukromí dětí mladších 13 let na internetu. Nevědomě nezískáváme nebo neukládáme osobní údaje od osob mladších 13 let, pokud to neumožňuje zákon. Každá osoba, která poskytne osobní údaje prostřednictvím webové stránky, nám prohlašuje, že je starší 13 let. Pokud zjistíme, že jsou osobní údaje sbírány od uživatele mladšího 13 let na webové stránce nebo prostřednictvím ní, podnikneme vhodné kroky k vymazání těchto informací. Pokud jste rodičem nebo zákonným zástupcem dítěte mladšího 13 let, které se stalo účastníkem webové stránky nebo poskytlo osobní údaje na webové stránce, kontaktujte nás pomocí kontaktních informací níže, abyste uzavřeli účet dítěte a odstranili informace.

Práva uživatelů webových stránek

fairspin.onl si přeje, abyste byli plně informováni o všech svých právech na ochranu osobních údajů. Každý uživatel webové stránky, který souhlasí s podmínkami použití webové stránky a s těmito zásadami ochrany osobních údajů, má následující práva:

Pro rezidenty EU a UK

Pokud se nacházíte v EU a UK, máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

Pokud podáte žádost, máme měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud si přejete uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás e-mailem: info[zavináč]fairspin.onl.

Používání souborů cookie na webové stránce

fairspin.onl používá webovou analytickou službu k analýze a monitorování činnosti na webové stránce. Webová analytika používá soubory cookie, které jsou umístěny na pevném disku vašeho počítače a sledují, jak používáte webovou stránku.

Nastavujeme vlastní soubory cookie, které shromažďují informace, jako jsou vaše jazykové preference a přihlašovací údaje, stejně jako soubory cookie třetích stran, které jsou nastaveny prostřednictvím webové analytiky pro marketingové a reklamní účely.

Pomocí souborů cookie se shromažďují určité informace o uživatelích, jako je typ prohlížeče, typ operačního systému, poloha sítě (doména), IP adresa (internetový protokol) a další podobné informace, stejně jako referrerová data, která identifikují webové stránky, které jste navštívili před a po návštěvě webové stránky, a vaše pohyby a akce na webové stránce, avšak nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

fairspin.onl používá agregované informace o uživatelích k analýze a zlepšování designu, použití a obsahu webové stránky.

fairspin.onl může používat i další technologie, jako jsou web beacons a flash cookies, k sledování účinnosti a výkonnosti našich komunikací a způsobu používání webové stránky.

Webová stránka vám umožňuje zakázat/povolit soubory cookie změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud však zakážete soubory cookie, nemusíte mít přístup ke všem interaktivním funkcím webové stránky.

Některé prohlížeče poskytují užitečné pokyny ohledně souborů cookie:

Kromě toho Google Analytics poskytuje vlastní možnosti odhlášení:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Změny zásad ochrany osobních údajů

Pokud změníme tyto zásady ochrany osobních údajů, aktualizujeme datum "Naposledy upraveno" a tyto změny nabývají účinnosti po jejich zveřejnění.

Bez ohledu na jakékoliv změny, které provedeme v našich zásadách ochrany osobních údajů, vždy budeme používat vaše informace o uživatelích v souladu s verzí zásad platnou v době, kdy jste poskytli tyto informace, pokud neposkytnete přímý souhlas jinak.

Měli byste pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, abyste byli informováni o případných provedených změnách.

Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, měli byste přestat používat webovou stránku.

 • Vaše použití fairspin.onl (např. časové údaje, kliknutí, posouvání, doba prohlížení, heatmaps, vyhledávací dotazy, vstupní/výstupní stránky, povolení/zakázání souborů cookie, stejně jako akce a interakce v našich herních klientech, včetně záznamů chatu);
 • Váš počítač nebo zařízení (např. IP adresy, informace o mobilní síti, jedinečné identifikátory zařízení, schopnosti zpracování, výrobce a model, jazykové a další regionální nastavení, geografické umístění a rozlišení obrazovky, hloubka barev a podobná nastavení);
 • Vaše připojení k fairspin.onl, včetně informací o síti a softwaru (např. typ a verze prohlížeče, název a verze operačního systému, poskytovatel internetových služeb, interní rozlišení okna prohlížeče, aktivace JavaScriptu, povolení/zakázání Javy a vaše nastavení); a
 • Způsob fungování fairspin.onl, včetně případných problémů, se kterými se můžete setkat (např. chyby načítání a doba odezvy).

Můžeme používat technologie, jako jsou soubory cookie, skripty a naše vlastní servery, abychom nám pomohli shromažďovat a ukládat tyto informace, včetně záznamů v protokolu.

Účel zpracování dat:

Informace o uživatelích zpracováváme pro následující účely:

 • Odpovědět na vaši žádost/dotaz;
 • Zlepšit obsah a funkcionalitu webové stránky;
 • Pro interní evidence;
 • Pro provádění uživatelského výzkumu a analýzy;
 • Přizpůsobit webovou stránku podle zájmů uživatele;
 • Dodržovat regulační povinnosti (pokud existují);
 • Nabízet naše speciální nabídky, nové produkty a služby nebo vám poskytnout jakékoli další informace, pokud jste tomu udělili souhlas a poskytli nám svou e-mailovou adresu;
 • Z jiných důvodů, v rozsahu povoleném zákonem.

když již není nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny;

 • požádáte-li o vymazání vašich osobních údajů a fairspin.onl není zákonem povinován uchovávat takové údaje.
 • Přístup k vašim osobním informacím. Můžete požádat o přístup k vašim osobním informacím, kontaktujte nás na uvedené adrese. Pokud to vyžaduje zákon, na váš požadavek vám poskytneme rozumný přístup k osobním údajům, které o vás máme. Vezměte prosím na vědomí, že rezidenti Kalifornie mohou mít právo požádat od nás o sdělení kategorií osobních údajů (pokud nějaké) shromažďovaných o nich, které poskytujeme třetím stranám nebo přidruženým společnostem pro účely přímého marketingu.
 • Změny vašich osobních informací. Spoléháme se na vás, abyste aktualizovali a opravovali své osobní informace. Pokud naše webová stránka neumožňuje aktualizovat nebo opravit určité informace, můžete nás kontaktovat na uvedené adrese, abyste požádali o změny svých informací. Vezměte prosím na vědomí, že v mnoha situacích můžeme ponechat vaše historické informace v zálohovacích souborech, jak nám to zákony povolují.
 • Smazání vašich osobních informací. Uchováváme osobní údaje po dobu, která je rozumně nezbytná k poskytování webové stránky, pro splnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo jak to vyžaduje zákon. Pokud si přejete informace o tom, jak dlouho uchováváme určité typy informací, nebo požádat o smazání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na uvedené adrese. Pokud to vyžaduje zákon, splníme žádost o smazání informací, ale měli byste vědět, že v mnoha situacích musíme uchovávat vaše osobní údaje pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů, vymáhání našich smluv nebo pro jiné obchodní účely.
 • Odvolání souhlasu. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, nebudeme vám moci poskytnout služby. V některých případech můžeme omezit nebo odmítnout váš požadavek na odvolání souhlasu, pokud nám to zákon umožňuje nebo vyžaduje, nebo pokud nejsme schopni správně ověřit vaši totožnost. Souhlas se zpracováním (pokud je zpracování založeno na souhlasu) můžete odvolat tím, že nás kontaktujete na uvedené adrese.

Omezení zpracování. V některých případech můžete mít právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Pokud takové omezení požádáte, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat (kromě jejich uchování), pokud to zákon umožňuje nebo vyžaduje. Omezení zpracování osobních údajů můžete požádat tím, že nás kontaktujete na uvedené adrese.

Pokud máte jakékoli otázky, požadavky nebo stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo našeho zacházení s osobními údaji, kontaktujte nás na uvedené adrese. Budeme se snažit vyřešit vaše obavy a odpovědět na vaše otázky v co nejkratší době.

Pokud nejste spokojeni s našimi odpověďmi nebo pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva se mohou lišit v závislosti na vaší zemi nebo oblasti.

Poznámka pro obyvatele Kalifornie:

Podle Kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitele (CCPA) máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů, pokud jste rezidentem Kalifornie:

Pokud si přejete uplatnit tato práva, kontaktujte nás na uvedené adrese.

UPOZORNĚNÍ PRO REZIDENTY KALIFORNIE: Zákon kalifornského Civilního zákoníku § 1798.83 umožňuje našim zákazníkům, kteří jsou rezidenty Kalifornie, žádat od nás informace o třetích stranách, se kterými sdílíme osobní údaje pro účely přímého marketingu těchto třetích stran. Pokud jste rezidentem Kalifornie a máte otázky týkající se tohoto ustanovení nebo našich praktik ochrany soukromí, kontaktujte nás na uvedené adrese.

Byl bych rád podrobnějšími informacemi ohledně toho, o který konkrétní web se jedná, abych vám mohl poskytnout relevantnější informace.